Các nhà môi giới ngoại hối đánh giá | Forex Brokers Reviews

Danh sách đầy đủ các đánh giá về nhà môi giới ngoại hối phổ biến nhất, với một số loại xếp hạng; xếp hạng tổng thể, xếp hạng người dùng, xếp hạng giá cả và quy định, các nền tảng giao dịch có sẵn và các loại tài sản.
Broker Asset classes Overall rating Real customer rating Asset classes Organic monthly visits
OQtima
Síp - CY CYSEC
Seychelles - SC FSA
4,2 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
29.195 (64,42%)
IC Markets
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Seychelles - SC FSA
5,0 Tuyệtvời
4,8 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng
3.007.344 (89,16%)
Tickmill
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
Malaysia - LB FSA
4,8 Tuyệtvời
4,7 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng
808.118 (92,70%)
HFM
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
Seychelles - SC FSA
Kenya - KE CMA
4,8 Tuyệtvời
4,1 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng
1.467.960 (96,06%)
XM (xm.com)
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Belize - BZ FSC
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
4,7 Tuyệtvời
4,4 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
10.399.289 (80,57%)
Exness
Mauritius - MU FSC
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
4,7 Tuyệtvời
4,7 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
19.586.453 (79,03%)
Vantage Markets
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
Quần đảo Cayman - KY CIMA
Vanuatu - VU VFSC
4,6 Tuyệtvời
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
3.980.672 (95,52%)
ThinkMarkets
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nhật Bản - JP FSA
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
4,5 Tuyệtvời
4,5 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
659.610 (98,48%)
FxPro
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
Bahamas - BS SCB
4,4 Tốt
4,1 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
786.799 (95,91%)
Pepperstone
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Bahamas - BS SCB
Kenya - KE CMA
4,4 Tốt
4,3 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
713.244 (92,96%)
Axi
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
4,3 Tốt
4,0 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
987.390 (99,44%)
VT Markets
Châu Úc - AU ASIC
Nam Phi - ZA FSCA
4,2 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
489.650 (100,00%)
FP Markets
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
4,1 Tốt
4,4 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Tiền điện tử Kim loại
503.217 (99,85%)
Eightcap
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Bahamas - BS SCB
4,0 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
685.567 (98,15%)
Traders Trust
Síp - CY CYSEC
Seychelles - SC FSA
3,9 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
463.457 (99,94%)
TMGM
Châu Úc - AU ASIC
New Zealand - NZ FMA
Vanuatu - VU VFSC
3,5 Tốt
3,0 Trungbình
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
108.920 (91,20%)
FXGT.com
Nam Phi - ZA FSCA
Vanuatu - VU VFSC
Seychelles - SC FSA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
646.477 (98,45%)
Titan FX
Mauritius - MU FSC
Vanuatu - VU VFSC
Seychelles - SC FSA
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
106.661 (99,97%)
FXDD Trading
Mauritius - MU FSC
Malta - MT MFSA
4,4 Tốt
4,3 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
59.894 (100,00%)
Errante
Síp - CY CYSEC
Seychelles - SC FSA
4,3 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
42.994 (100,00%)
Admirals (Admiral Markets)
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Jordan - JO JSC
4,2 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng
1.273.355 (98,91%)
FXTM (Forextime)
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Mauritius - MU FSC
Nam Phi - ZA FSCA
4,1 Tốt
4,4 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.092.211 (97,75%)
ZuluTrade
Nhật Bản - JP FSA
Hy lạp - EL HCMC
4,1 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử
552.006 (99,00%)
Capital.com
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
4,1 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.802.715 (99,67%)
Moneta Markets
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
4,1 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
218.978 (97,62%)
Tradeview Markets
Malta - MT MFSA
Quần đảo Cayman - KY CIMA
Malaysia - LB FSA
4,1 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại
82.660 (98,97%)
AAAFx
Hy lạp - EL HCMC
4,0 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
245.127 (98,35%)
IFC Markets
Síp - CY CYSEC
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
Malaysia - LB FSA
4,0 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
364.871 (100,00%)
Global Prime
Châu Úc - AU ASIC
Vanuatu - VU VFSC
4,0 Tốt
4,4 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
102.191 (100,00%)
Trading 212
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Bulgaria - BG FSC
4,0 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.562.144 (99,86%)
FXOpen
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,9 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
144.889 (100,00%)
Fxview
Síp - CY CYSEC
3,9 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
149.272 (99,43%)
FxPrimus
Síp - CY CYSEC
Vanuatu - VU VFSC
3,9 Tốt
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
92.887 (100,00%)
FXTrading.com
Châu Úc - AU ASIC
Vanuatu - VU VFSC
3,9 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
56.018 (100,00%)
GO Markets
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Mauritius - MU FSC
Seychelles - SC FSA
3,8 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
214.677 (99,08%)
FBS
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Belize - BZ FSC
3,8 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.632.829 (64,47%)
CFI Financial
Síp - CY CYSEC
3,8 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
307.240 (87,48%)
eToro
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
33.102.633 (85,18%)
Capex
Síp - CY CYSEC
Nam Phi - ZA FSCA
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
537.941 (100,00%)
ForTrade
Vương quốc Anh - UK FCA
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
581.507 (94,46%)
IC Trading
Mauritius - MU FSC
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
JustMarkets
Síp - CY CYSEC
Mauritius - MU FSC
Seychelles - SC FSA
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
806.178 (100,00%)
Libertex
Síp - CY CYSEC
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
1.507.853 (98,65%)
Saxo Bank
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
Thụy sĩ - CH FINMA
Nhật Bản - JP FSA
Singapore - SG MAS
nước Hà Lan - NL DNB
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
1.010.179 (96,62%)
SwissQuote
Vương quốc Anh - UK FCA
Thụy sĩ - CH FINMA
Malta - MT MFSA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
Singapore - SG MAS
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
1.728.458 (99,98%)
Windsor Brokers
Síp - CY CYSEC
Belize - BZ FSC
Seychelles - SC FSA
Jordan - JO JSC
Kenya - KE CMA
3,8 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
82.301 (99,48%)
FXCM
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
483.730 (92,64%)
LiteFinance
Síp - CY CYSEC
3,8 Tốt
4,1 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.073.881 (99,42%)
AvaTrade
Châu Úc - AU ASIC
Nhật Bản - JP FSA
Ireland - IE CBI
Nam Phi - ZA FSCA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - ADGM FRSA
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
3,8 Tốt
3,9 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng
842.853 (98,33%)
IQ Option
Síp - CY CYSEC
3,8 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.504.907 (99,96%)
ActivTrades
Vương quốc Anh - UK FCA
Bahamas - BS SCB
Luxembourg - LU CSSF
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
333.406 (99,20%)
BlackBull Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
New Zealand - NZ FMA
Seychelles - SC FSA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
429.079 (99,73%)
Darwinex
Vương quốc Anh - UK FCA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại ETFs
280.352 (99,93%)
Dukascopy
Thụy sĩ - CH FINMA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số
447.224 (100,00%)
EasyMarkets
Síp - CY CYSEC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số
253.498 (99,76%)
iForex
Síp - CY CYSEC
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
321.868 (93,55%)
Skilling
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
255.463 (99,87%)
Blackwell Global
Vương quốc Anh - UK FCA
3,7 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
56.212 (100,00%)
FXORO
Síp - CY CYSEC
3,7 Tốt
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
69.191 (92,38%)
INFINOX
Vương quốc Anh - UK FCA
Mauritius - MU FSC
Nam Phi - ZA FSCA
Bahamas - BS SCB
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
160.582 (88,89%)
Doto
Síp - CY CYSEC
Mauritius - MU FSC
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
197.454 (98,82%)
Markets.com
Síp - CY CYSEC
Nam Phi - ZA FSCA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số
173.925 (98,07%)
Equiti
Vương quốc Anh - UK FCA
Jordan - JO JSC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
167.355 (90,41%)
Lmax
Vương quốc Anh - UK FCA
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
164.360 (100,00%)
Pacific Union
Síp - CY CYSEC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
180.944 (98,39%)
Purple Trading
Síp - CY CYSEC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
134.252 (97,01%)
TFXI
Síp - CY CYSEC
Vanuatu - VU VFSC
3,7 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại
158.328 (100,00%)
XTB
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Belize - BZ FSC
3,7 Tốt
3,0 Trungbình
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
7.364.584 (99,67%)
ADSS
Vương quốc Anh - UK FCA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
126.285 (93,75%)
Exante
Síp - CY CYSEC
Malta - MT MFSA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
124.162 (100,00%)
FXCC
Síp - CY CYSEC
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
81.235 (99,13%)
TIO Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
102.959 (100,00%)
WHSelfInvest
Luxembourg - LU CSSF
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
80.324 (98,69%)
ZFX
Vương quốc Anh - UK FCA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
90.328 (75,64%)
InstaForex
Síp - CY CYSEC
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
3,6 Tốt
3,7 Tốt
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
654.345 (100,00%)
Alvexo
Síp - CY CYSEC
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
62.405 (100,00%)
Fondex
Síp - CY CYSEC
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
78.229 (100,00%)
Just2Trade.online
Síp - CY CYSEC
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
54.620 (100,00%)
KeyToMarkets
Vương quốc Anh - UK FCA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
54.671 (100,00%)
LiquidityX.com
Hy lạp - EL HCMC
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
75.173 (100,00%)
Trade
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
3,6 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
57.431 (100,00%)
LegacyFX
nước Đức - DE BAFIN
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Vanuatu - VU VFSC
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
38.382 (100,00%)
RoboForex
Belize - BZ FSC
3,5 Tốt
4,6 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại ETFs
4.046.818 (76,05%)
GMI Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
Vanuatu - VU VFSC
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
45.182 (100,00%)
Land-Fx
Vương quốc Anh - UK FCA
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
43.891 (100,00%)
Lirunex
Síp - CY CYSEC
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
45.101 (100,00%)
Mitto Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Vanilla Tùy chọn ETFs
3.040 (100,00%)
NS Broker
Malta - MT MFSA
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
39.705 (100,00%)
NSFX
Malta - MT MFSA
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
49.109 (100,00%)
One Royal
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vanuatu - VU VFSC
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
41.225 (99,33%)
Top FX
Síp - CY CYSEC
3,5 Tốt
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
51.362 (100,00%)
ATC Brokers
Vương quốc Anh - UK FCA
Quần đảo Cayman - KY CIMA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại
34.493 (100,00%)
Axia Investments
Síp - CY CYSEC
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
38.745 (82,04%)
Colmex Pro
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
35.265 (100,00%)
FxGrow
Síp - CY CYSEC
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
32.047 (100,00%)
GBE Brokers
nước Đức - DE BAFIN
Síp - CY CYSEC
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
38.276 (97,16%)
HYCM
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Quần đảo Cayman - KY CIMA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
34.344 (98,80%)
One Financial Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
32.067 (100,00%)
CMC Markets
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.963.417 (98,32%)
Deriv
Malta - MT MFSA
Vanuatu - VU VFSC
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
Malaysia - LB FSA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số tùy chọn nhị phân Tiền điện tử ETFs
10.517.591 (97,15%)
FXCentrum
Seychelles - SC FSA
3,4 Trungbình
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
44.022 (100,00%)
Gaitame
Nhật Bản - JP FSA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.815.226 (99,22%)
MiTrade
Châu Úc - AU ASIC
Quần đảo Cayman - KY CIMA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
811.320 (98,74%)
N1CM
Vanuatu - VU VFSC
3,4 Trungbình
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
37.542 (100,00%)
Aetos
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
26.920 (100,00%)
Squared Financial
Síp - CY CYSEC
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
30.620 (100,00%)
ValuTrades
Vương quốc Anh - UK FCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
28.160 (100,00%)
Varianse
Vương quốc Anh - UK FCA
3,4 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
29.707 (100,00%)
Blueberry Markets
Châu Úc - AU ASIC
Vanuatu - VU VFSC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
381.934 (100,00%)
Fusion Markets
Châu Úc - AU ASIC
Vanuatu - VU VFSC
Seychelles - SC FSA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
293.685 (99,51%)
FXlift
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
22.007 (100,00%)
Monex
Vương quốc Anh - UK FCA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
25.855 (100,00%)
TeleTrade.eu
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
26.842 (100,00%)
AMP Global
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
3,0 Trungbình
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
50.784 (100,00%)
NAGA
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
3,0 Trungbình
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
78.749 (100,00%)
Xtrade
Châu Úc - AU ASIC
Belize - BZ FSC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
142.050 (100,00%)
AAA Trade
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Tiền điện tử Kim loại
18.257 (100,00%)
ForexTB
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
17.079 (100,00%)
FXPN
Síp - CY CYSEC
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
17.432 (100,00%)
Hirose UK
Vương quốc Anh - UK FCA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
17.484 (100,00%)
USG Forex
Vương quốc Anh - UK FCA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
20.049 (100,00%)
AMarkets
Quần đảo cook - CK FSC
Comoros - ML MISA
3,3 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
166.190 (31,95%)
EverestCM
Mauritius - MU FSC
3,2 Trungbình
4,2 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
Dưới 50.000
Kwakol Markets
Châu Úc - AU ASIC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
123.991 (100,00%)
Zero Markets
Châu Úc - AU ASIC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
116.331 (95,50%)
4XC
Quần đảo cook - CK FSC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
58.707 (100,00%)
AdroFx
Vanuatu - VU VFSC
3,2 Trungbình
4,0 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại
36.639 (100,00%)
Alchemy Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
Belize - BZ FSC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
17.012 (100,00%)
Britannia Global Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
13.950 (92,81%)
CWG Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
Vanuatu - VU VFSC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
16.415 (100,00%)
ForexVox
Vương quốc Anh - UK FCA
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
17.016 (100,00%)
Velocity Trade
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
New Zealand - NZ FMA
Canada - CA IIROC
Nam Phi - ZA FSCA
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
16.957 (100,00%)
Axim Trade
Châu Úc - AU ASIC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Tiền điện tử Kim loại
69.318 (100,00%)
DeltaStock
Bulgaria - BG FSC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
59.297 (100,00%)
OX Securities
Châu Úc - AU ASIC
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
64.137 (100,00%)
Switch Markets
Châu Úc - AU ASIC
Singapore - SG MAS
3,2 Trungbình
Khôngcógiá
78.616 (100,00%)
Bernstein Bank
nước Đức - DE BAFIN
3,1 Trungbình
Khôngcógiá
10.327 (100,00%)
FXGM
nước Đức - DE BAFIN
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
3,1 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
10.544 (100,00%)
XGlobal Markets
Síp - CY CYSEC
Vanuatu - VU VFSC
3,1 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
11.980 (100,00%)
Broctagon Prime
Síp - CY CYSEC
3,1 Trungbình
Khôngcógiá
8.447 (100,00%)
TriumphFX
Síp - CY CYSEC
3,1 Trungbình
Khôngcógiá
7.035 (100,00%)
Axiory
Mauritius - MU FSC
Belize - BZ FSC
3,1 Trungbình
4,0 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
272.894 (100,00%)
IconFX
Châu Úc - AU ASIC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
33.760 (100,00%)
CXM Trading
Vương quốc Anh - UK FCA
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
4.935 (100,00%)
GKFX
nước Đức - DE BAFIN
Vương quốc Anh - UK FCA
Nhật Bản - JP FSA
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Tiền điện tử
5.747 (100,00%)
Ultima Markets
Síp - CY CYSEC
Mauritius - MU FSC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
5.001 (100,00%)
EBH Forex
Bulgaria - BG FSC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
26.983 (100,00%)
Ingot Brokers
Châu Úc - AU ASIC
Jordan - JO JSC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
27.780 (100,00%)
JDR Securities
Châu Úc - AU ASIC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
29.004 (100,00%)
OBRInvest
Síp - CY CYSEC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.470 (100,00%)
Swiss Markets
Síp - CY CYSEC
Bulgaria - BG FSC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.531 (100,00%)
Trade360
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
3,0 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
4.141 (100,00%)
Evest
Nam Phi - ZA FSCA
Vanuatu - VU VFSC
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
240.196 (88,07%)
Vault Markets
Nam Phi - ZA FSCA
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
283.736 (100,00%)
eXcentral
Síp - CY CYSEC
Nam Phi - ZA FSCA
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.336 (100,00%)
CM Trading
Nam Phi - ZA FSCA
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
223.532 (100,00%)
FBK Markets
Nam Phi - ZA FSCA
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
179.482 (100,00%)
Trade 245
Nam Phi - ZA FSCA
2,9 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
172.382 (100,00%)
Orbex
Síp - CY CYSEC
Mauritius - MU FSC
2,8 Trungbình
1,7 Dướitrungbình
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
119.982 (100,00%)
FXChoice
Belize - BZ FSC
2,8 Trungbình
3,5 Tốt
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
82.643 (100,00%)
Taurex
Seychelles - SC FSA
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
166.771 (97,98%)
MogaFX
Châu Úc - AU ASIC
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
15.618 (100,00%)
AxCap247
Vương quốc Anh - UK FCA
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.358 (100,00%)
Axiance
Síp - CY CYSEC
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.711 (100,00%)
Core Spreads
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
Bahamas - BS SCB
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
1.427 (100,00%)
TFIFX
Síp - CY CYSEC
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.423 (100,00%)
Tools for Brokers
2,8 Trungbình
Kém
42.766 (100,00%)
Plus500
Châu Úc - AU ASIC
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nam Phi - ZA FSCA
Seychelles - SC FSA
Singapore - SG MAS
2,8 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
6.361.126 (98,10%)
Axion Trade
Châu Úc - AU ASIC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
11.624 (100,00%)
IUX Markets
Nam Phi - ZA FSCA
Comoros - ML MISA
2,7 Trungbình
2,5 Trungbình
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
175.333 (100,00%)
BDSwiss
Mauritius - MU FSC
Seychelles - SC FSA
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
197.177 (99,90%)
Direct Trading Technologies
Vương quốc Anh - UK FCA
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
988 (100,00%)
TOPTRADER
Síp - CY CYSEC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
709 (100,00%)
FXGlobe
Nam Phi - ZA FSCA
Vanuatu - VU VFSC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
41.873 (100,00%)
CLSA Premium
Châu Úc - AU ASIC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
7.265 (100,00%)
Finior Capital
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - ADGM FRSA
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
7.355 (100,00%)
Focus Markets
Châu Úc - AU ASIC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
9.242 (100,00%)
Fxedeal
Châu Úc - AU ASIC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
6.536 (100,00%)
Onepro
New Zealand - NZ FMA
Mauritius - MU FSC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
8.894 (100,00%)
Ness FX
Síp - CY CYSEC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
436 (100,00%)
Wired Market
Hy lạp - EL HCMC
2,7 Trungbình
Khôngcógiá
223 (100,00%)
Capital Index
Bahamas - BS SCB
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
35.500 (97,53%)
FX Meridian
Bulgaria - BG FSC
Vanuatu - VU VFSC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
4.885 (100,00%)
Phillip Capital
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
5.672 (100,00%)
Advanced Markets FX
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
Amana Capital
Síp - CY CYSEC
Vương quốc Anh - UK FCA
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - AE DFSA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
BenchMark FX
nước Đức - DE BAFIN
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Capital Markets Elite Group
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
City Index
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
Dưới 50.000
CPT Markets
Vương quốc Anh - UK FCA
Belize - BZ FSC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Doo Clearing
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng
Dưới 50.000
EBC Financial Group
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
ET Finance
Síp - CY CYSEC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
EXT.cy
Síp - CY CYSEC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
ICM Capital
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
IGMFX
Síp - CY CYSEC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
JFD Bank
nước Đức - DE BAFIN
Síp - CY CYSEC
Vanuatu - VU VFSC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
Dưới 50.000
Kerford Investments UK
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Noor Capital
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Offers FX
Síp - CY CYSEC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Olymp Trade
Vanuatu - VU VFSC
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.003.998 (97,90%)
VIBHS Financial
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
ZFX
Vương quốc Anh - UK FCA
2,6 Trungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Expert Option
2,6 Trungbình
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối
640.755 (99,97%)
Capitalix
Seychelles - SC FSA
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
289.105 (100,00%)
Dollars Markets
Mauritius - MU FSC
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
243.349 (100,00%)
Doo Prime
Mauritius - MU FSC
Vanuatu - VU VFSC
Seychelles - SC FSA
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
370.883 (84,02%)
Nord FX
Vanuatu - VU VFSC
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại
245.453 (99,94%)
Leverate
2,5 Trungbình
Kém
38.283 (100,00%)
JD Capital
New Zealand - NZ FMA
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
3.267 (100,00%)
Prospero Markets
Châu Úc - AU ASIC
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
2.571 (100,00%)
Forex4Money
Vanuatu - VU VFSC
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
160.630 (100,00%)
Invest Markets
Belize - BZ FSC
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
212.678 (100,00%)
T4Trade
Seychelles - SC FSA
2,5 Trungbình
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
164.050 (100,00%)
LCG - London Capital Group
2,5 Trungbình
4,0 Tốt
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Kim loại
33.223 (100,00%)
FXTF
Nhật Bản - JP FSA
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
2.065 (100,00%)
Sky All Markets
Châu Úc - AU ASIC
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.012 (100,00%)
360 Capital
Mauritius - MU FSC
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
112.268 (100,00%)
Exclusive Markets
Seychelles - SC FSA
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
79.477 (100,00%)
Tradersway
2,4 Dướitrungbình
3,3 Trungbình
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại
110.045 (100,00%)
Charter Prime
Châu Úc - AU ASIC
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.504 (100,00%)
MYFX Markets
2,4 Dướitrungbình
4,0 Tốt
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
17.500 (100,00%)
Baxia
Seychelles - SC FSA
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
59.821 (100,00%)
ForexChief
Vanuatu - VU VFSC
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
78.137 (100,00%)
Super Forex
Belize - BZ FSC
2,4 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
64.304 (100,00%)
Omada
Malaysia - LB FSA
2,3 Dướitrungbình
Khôngcógiá
9.754 (100,00%)
Nixse
2,3 Dướitrungbình
4,5 Tuyệtvời
Ngoại Hối
6.455 (100,00%)
FXPIG
Vanuatu - VU VFSC
2,3 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
51.247 (100,00%)
Radex Markets
Seychelles - SC FSA
2,3 Dướitrungbình
Khôngcógiá
42.383 (100,00%)
Scope Markets
Belize - BZ FSC
2,3 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
49.196 (100,00%)
OctaFX
2,3 Dướitrungbình
4,7 Tuyệtvời
Ngoại Hối Kim loại
Dưới 50.000
HMT Group
Châu Úc - AU ASIC
2,3 Dướitrungbình
Khôngcógiá
239 (100,00%)
Liquiditi Group
2,2 Dướitrungbình
Kém
37.024 (100,00%)
Decode Capital
Châu Úc - AU ASIC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
iLimits Invest
New Zealand - NZ FMA
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Invast.au
Châu Úc - AU ASIC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
JRFX
New Zealand - NZ FMA
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Rakuten
Châu Úc - AU ASIC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
TradeDirect365
Châu Úc - AU ASIC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
Dưới 50.000
4T
Seychelles - SC FSA
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
31.387 (100,00%)
Anzo Capital
Belize - BZ FSC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
31.227 (100,00%)
Kato Prime
Belize - BZ FSC
2,2 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
28.411 (100,00%)
Exinity
Kenya - KE CMA
2,1 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
22.236 (99,97%)
Gene Trade
Belize - BZ FSC
2,1 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
25.032 (100,00%)
Pure Market Broker
Vanuatu - VU VFSC
2,1 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
20.163 (100,00%)
Accent-Forex
Vanuatu - VU VFSC
2,1 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
17.351 (100,00%)
Ya Markets
Vanuatu - VU VFSC
2,1 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
19.208 (100,00%)
FTAG Capital Markets
Malaysia - LB FSA
2,0 Dướitrungbình
Khôngcógiá
2.417 (100,00%)
Dizicx
Mauritius - MU FSC
2,0 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
14.397 (100,00%)
GemForex
Seychelles - SC FSA
2,0 Dướitrungbình
Khôngcógiá
14.141 (100,00%)
Makasky
Malaysia - LB FSA
2,0 Dướitrungbình
Khôngcógiá
1.291 (100,00%)
IntegralFX
2,0 Dướitrungbình
Kém
24.539 (100,00%)
Blaze Markets
Comoros - ML MISA
1,9 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
6.550 (100,00%)
Juno Markets
Vanuatu - VU VFSC
1,9 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
6.926 (100,00%)
Lion Brokers
Quần đảo Cayman - KY CIMA
1,9 Dướitrungbình
Khôngcógiá
7.176 (100,00%)
BCR
Quần đảo British Virgin - BVI FSC
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
4.804 (100,00%)
Alpari
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
587.396 (100,00%)
Flow Bank
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
731.676 (96,67%)
FTMO
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
4.518.240 (99,73%)
Fx Club
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.162.342 (99,85%)
FX Primary
Bahamas - BS SCB
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
LotsFX
Nam Phi - ZA FSCA
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
MT Cook Financial
Nam Phi - ZA FSCA
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Quantfury
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
883.729 (99,99%)
SolitixFX
Nam Phi - ZA FSCA
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
TRowePrice
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.401.087 (98,35%)
Zeus Capital Markets
Nam Phi - ZA FSCA
1,8 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Dưới 50.000
ATFX
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
239.834 (100,00%)
Big Boss
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
391.630 (99,19%)
HankoTrade
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
302.151 (100,00%)
Ironfx
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
301.424 (100,00%)
Is6
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
357.120 (100,00%)
MIFX
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
288.524 (99,05%)
Nadex
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
311.017 (100,00%)
SpreadEx
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
369.553 (99,95%)
Binarium
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
232.632 (100,00%)
CGS-Cimb
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
146.121 (100,00%)
Close Option
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
130.320 (100,00%)
EagleFX
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
153.825 (99,48%)
Finalto
1,7 Dướitrungbình
Kém
21.526 (98,46%)
Forex4you
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
200.125 (93,81%)
HugosWay
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
131.198 (100,00%)
IQ cent
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
161.884 (100,00%)
Mtrading
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
165.187 (100,00%)
Paxos
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
165.448 (100,00%)
Simple FX
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
199.245 (100,00%)
Trade Nation
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
159.529 (100,00%)
TradeZero.co
1,7 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
209.390 (100,00%)
BMFN
Vanuatu - VU VFSC
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.198 (100,00%)
Alite Capital Markets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
84.754 (100,00%)
B2Broker
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
129.781 (100,00%)
Day Trade The World
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
115.045 (100,00%)
FXCE
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
106.812 (94,11%)
Go4rex
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
80.432 (100,00%)
Grand Capital
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
112.434 (100,00%)
Kapital RS
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
102.588 (80,27%)
KOT4X
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
122.835 (100,00%)
LQDFX
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
93.554 (100,00%)
Match-Trade
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
82.843 (100,00%)
Milton Markets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
102.383 (100,00%)
Mubasher Trade Global
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
97.490 (100,00%)
MubasherTrade
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
97.490 (100,00%)
Osprey FX
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
108.732 (100,00%)
TD Markets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
92.884 (100,00%)
WelTrade
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
96.606 (100,00%)
Lead Capital Corp
Seychelles - SC FSA
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
1.442 (100,00%)
4x Club
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
58.707 (100,00%)
Aron Groups
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
64.007 (100,00%)
Binarycent
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
60.044 (100,00%)
Daniels Trading
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
61.075 (100,00%)
Dominion Markets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
59.137 (100,00%)
Eurotrader
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
55.850 (100,00%)
FiboGroup
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Tiền điện tử Kim loại
60.768 (100,00%)
Fullerton Markets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
63.811 (100,00%)
Gulf Brokers
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
66.490 (100,00%)
HeroFX
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
54.718 (100,00%)
IFX Brokers
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
60.738 (100,00%)
nextmarkets
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
76.909 (100,00%)
Pax Forex
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Tiền điện tử Kim loại
60.338 (100,00%)
TNFX.co
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
68.979 (99,81%)
XBTFX
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
54.690 (100,00%)
YAI Brokers
1,6 Dướitrungbình
Khôngcógiá
78.402 (100,00%)
BelFX
Belize - BZ FSC
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.074 (100,00%)
GivTrade
Mauritius - MU FSC
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.066 (100,00%)
10 Trade FX
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
51.851 (100,00%)
AAFXTrading
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
40.716 (100,00%)
ALB
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
39.625 (100,00%)
Ayondo
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
42.463 (100,00%)
Cabana Capitals
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
44.316 (97,01%)
Cannon Trading
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
52.024 (97,21%)
Capital XTend
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
50.016 (100,00%)
Corner Trader
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
42.538 (96,72%)
Double Million
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
49.749 (100,00%)
EnrichBroking.in
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
41.368 (100,00%)
Finq
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
44.405 (100,00%)
Fresh Forex
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
49.761 (100,00%)
InterTrader
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
48.668 (100,00%)
InTrade.bar
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
48.733 (100,00%)
InvestAZ
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
46.505 (100,00%)
Limit Prime
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
38.902 (100,00%)
Sogo Trade
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
41.748 (100,00%)
Soho Markets
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
42.215 (100,00%)
ST Market
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
46.698 (100,00%)
Svo FX
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối
50.591 (100,00%)
Tixee
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
53.403 (100,00%)
Bayline Trading
Belize - BZ FSC
1,5 Dướitrungbình
Khôngcógiá
355 (100,00%)
Ventezo
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
32.246 (100,00%)
AZA forex
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
35.713 (100,00%)
Brokers Solutions
1,4 Kém
Kém
3.252 (100,00%)
Conotoxia
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
32.669 (100,00%)
E8 Funding
1,4 Kém
Khôngcógiá
450.385 (99,99%)
FX CLearing
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
37.968 (100,00%)
FXCESS
1,4 Kém
Khôngcógiá
35.289 (100,00%)
FXGiants
1,4 Kém
Khôngcógiá
36.861 (100,00%)
GCI Trading
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
32.978 (100,00%)
GSI Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
32.969 (100,00%)
GW Trade
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
37.362 (100,00%)
IMMFX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
34.574 (100,00%)
Inveslo
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
33.025 (100,00%)
NumberOne Capital Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
37.542 (100,00%)
OKEX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
35.463 (100,00%)
Seven Star FX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
33.001 (100,00%)
SpreadCo
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
36.661 (100,00%)
The XTrend
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
38.117 (98,40%)
Tradear
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
32.980 (100,00%)
VPFX.net
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
32.802 (100,00%)
W7BT
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
32.900 (100,00%)
XOpenHub.pro
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
36.515 (100,00%)
Xtream Forex
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
38.166 (100,00%)
Access Direct Markets
Mauritius - MU FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Aglobe Investment
Seychelles - SC FSA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
AMEGAFX
Mauritius - MU FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
CMS Prime
Mauritius - MU FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng
Dưới 50.000
everfx
Quần đảo Cayman - KY CIMA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Five Hills
Seychelles - SC FSA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
IKO FX
Vanuatu - VU VFSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại
Dưới 50.000
Investors-Europe
Mauritius - MU FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
MaxGlobalFX
Belize - BZ FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
Dưới 50.000
Nature Forex
Belize - BZ FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
StarFinex
Quần đảo Cayman - KY CIMA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Trade STO
Vanuatu - VU VFSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Try Markets
Belize - BZ FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Up FX
Vanuatu - VU VFSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
Win Fast Solution
Seychelles - SC FSA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Zara Multitraders
Mauritius - MU FSC
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
ZFX
Seychelles - SC FSA
1,4 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Aiko Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
31.976 (100,00%)
Apex Futures
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
29.621 (100,00%)
Argo Trade
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
27.223 (100,00%)
AVFX Capital
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
28.628 (100,00%)
ClickTrades
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
29.904 (100,00%)
Enclave FX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
27.900 (100,00%)
Evolve Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
30.860 (100,00%)
Fair.markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
31.640 (100,00%)
Fidelis Capital Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số trái phiếu
28.592 (100,00%)
FX Prime
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
31.978 (100,00%)
ICAP
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
27.620 (100,00%)
KGIEWorld.sg
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
29.769 (100,00%)
Milton Prime
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
27.220 (100,00%)
Monfex
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
27.413 (100,00%)
NCM Invest
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
27.025 (100,00%)
Pelliron
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
32.030 (100,00%)
Rietumu
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
31.588 (100,00%)
Scandinavian Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại
31.836 (100,00%)
SFOX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
31.485 (100,00%)
Templer Fx
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
30.424 (100,00%)
TMS Brokers
1,4 Kém
Khôngcógiá
28.252 (100,00%)
TP Global FX
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
31.510 (100,00%)
Uniglobe Markets
1,4 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
30.587 (100,00%)
Coinexx
1,4 Kém
1,0 Kém
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
74.180 (100,00%)
AccuIndex
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
25.846 (100,00%)
AGEA
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại
24.417 (100,00%)
BCS Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
26.557 (100,00%)
Beyond-SS
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
25.332 (100,00%)
BGIFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
25.316 (100,00%)
Capital Street FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
24.004 (100,00%)
Currenex
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
21.103 (100,00%)
Dif Broker
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
22.430 (100,00%)
Esperio
1,3 Kém
Khôngcógiá
26.729 (100,00%)
Fiat Visions
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
26.238 (100,00%)
FTM.by
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
21.413 (100,00%)
FXlift
1,3 Kém
Khôngcógiá
22.007 (100,00%)
GoDo FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
26.024 (100,00%)
Infinity Futures
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
26.408 (100,00%)
ITBFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
23.728 (100,00%)
Kimura Trading
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
22.384 (100,00%)
LMFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
23.370 (100,00%)
MGK-GLOBAL
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
20.777 (100,00%)
Noor Capital
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
21.397 (100,00%)
PFD - Pacific Financial Derivatives
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
21.595 (100,00%)
Prime Bit
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
21.236 (93,78%)
Sucden Financial
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
22.089 (100,00%)
Tier1 FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
26.235 (100,00%)
Thor FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
24.447 (100,00%)
United Traders
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
25.044 (100,00%)
XLN Trade
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
22.311 (100,00%)
Yadix Broker
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
23.251 (100,00%)
Alkimiya Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
19.773 (100,00%)
CDO Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.464 (100,00%)
CGFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.284 (100,00%)
CIBFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
18.395 (100,00%)
CM Index
1,3 Kém
Khôngcógiá
20.052 (100,00%)
Emperor Financial Services Group
1,3 Kém
Khôngcógiá
18.201 (100,00%)
GC Option
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
18.877 (100,00%)
GIC Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.186 (100,00%)
HengHua.hk
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
18.295 (100,00%)
Hive Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
19.894 (100,00%)
HonorFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
18.264 (100,00%)
Investizo
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.642 (100,00%)
JMI Brokers
1,3 Kém
Khôngcógiá
19.250 (100,00%)
Mee FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
18.690 (100,00%)
MetFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.494 (100,00%)
Nash Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
17.842 (100,00%)
place.a.trade
1,3 Kém
Khôngcógiá
18.020 (100,00%)
Raise FX
1,3 Kém
Khôngcógiá
17.917 (100,00%)
Rally.trade
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
20.072 (100,00%)
SageFX
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
18.588 (100,00%)
Trade Smarter
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
19.315 (100,00%)
Trust Capital
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
17.574 (100,00%)
UNFXB
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
17.526 (100,00%)
VFX Financial
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
18.711 (100,00%)
Vital Markets
1,3 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
19.407 (100,00%)
Alfa Financials
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
14.702 (100,00%)
BullSphere
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
14.081 (100,00%)
Cappro FX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
14.088 (100,00%)
CedarFX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
15.722 (98,90%)
Circle Markets
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
13.901 (100,00%)
DCFX
1,2 Kém
Khôngcógiá
16.332 (100,00%)
EnviFX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
13.479 (100,00%)
Exclusive Capital
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
16.436 (100,00%)
EZ Invest
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.601 (100,00%)
Forex 24
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.537 (100,00%)
FX Live Capital
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
16.524 (100,00%)
FXSway
1,2 Kém
Khôngcógiá
15.867 (100,00%)
Guardian Stock Brokers
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.102 (100,00%)
LPL Trade
1,2 Kém
Khôngcógiá
16.639 (100,00%)
LPLTrade
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
16.639 (100,00%)
MEX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.663 (100,00%)
NPBFX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
15.021 (100,00%)
OmegaPro.world
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
72.948 (100,00%)
Prosperity4X
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
13.530 (100,00%)
Race Option
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
16.427 (100,00%)
Rann Forex
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
14.677 (100,00%)
Smart FX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
13.868 (100,00%)
Vide Forex
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.662 (100,00%)
W2Forex
1,2 Kém
Khôngcógiá
14.179 (100,00%)
Western FX
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
16.915 (100,00%)
XFlow Markets
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
14.082 (100,00%)
Zentrader
1,2 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
15.106 (100,00%)
Belleo FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.239 (100,00%)
BlackStoneFutures.co.za
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.409 (100,00%)
Crypto Rocket
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
10.340 (100,00%)
CryptoGT
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.225 (100,00%)
Ester Holdings
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
13.147 (100,00%)
Exco Trader
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
11.402 (100,00%)
Fortissio
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.089 (65,92%)
Fx Flat
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.247 (98,57%)
FX-Edge
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.612 (100,00%)
FxGlory
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại
11.208 (100,00%)
GFX Securities
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.134 (100,00%)
Golden Capital FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.031 (100,00%)
HighLow.net
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
10.278 (100,00%)
IronTrade
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.860 (100,00%)
iTiger
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.608 (100,00%)
JP Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
12.409 (100,00%)
Kaje Forex
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
13.186 (100,00%)
KIEXO
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.200 (100,00%)
KhweziTrade.co.za
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.409 (100,00%)
Leo Prime
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
11.052 (100,00%)
Longhorn FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
12.223 (61,32%)
Mekness
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
10.497 (100,00%)
NoorAlMal
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.568 (96,64%)
oloplatforms
1,1 Kém
Kém
6.541 (100,00%)
Ontega
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.880 (100,00%)
Oroku Edge
1,1 Kém
Khôngcógiá
10.090 (100,00%)
Sinox FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
12.769 (100,00%)
Solid ECN
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
10.789 (100,00%)
TenX Prime
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
11.297 (100,00%)
Avantgarde-FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.117 (100,00%)
Baxter-FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.073 (100,00%)
Binany
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.314 (100,00%)
Bingbon
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
9.649 (100,00%)
Blue Suisse
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.548 (100,00%)
CMX Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
8.509 (100,00%)
DMA Capitals
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
8.239 (100,00%)
Duo Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
7.090 (100,00%)
Empower FX
1,1 Kém
Khôngcógiá
8.430 (100,00%)
Encore Capitals
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
8.028 (100,00%)
Fivestars-Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
9.141 (100,00%)
Forexite
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.650 (100,00%)
FX7 Capitals
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
9.015 (100,00%)
GTCM
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.970 (100,00%)
Hantec Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.216 (100,00%)
Kitco Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.737 (100,00%)
Klimex CM
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
9.353 (100,00%)
NDDFX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
7.485 (100,00%)
PRC Broker
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.179 (100,00%)
TegasFX
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
7.857 (100,00%)
Veracity Markets
1,1 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
7.153 (100,00%)
World Traders
1,1 Kém
Khôngcógiá
8.040 (100,00%)
ZES Forex
1,1 Kém
Khôngcógiá
7.451 (100,00%)
APX Prime
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.750 (100,00%)
Blackridge Capital Management
1,0 Kém
Khôngcógiá
6.381 (100,00%)
Carbon Capital FX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
6.453 (100,00%)
ETO Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.912 (100,00%)
Fidelcrest
1,0 Kém
Khôngcógiá
198.027 (99,73%)
Forex SP
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.150 (100,00%)
FX Bulls
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.413 (100,00%)
FX Premax
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.834 (100,00%)
FX Winning
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.244 (100,00%)
GF Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
4.751 (100,00%)
HeyForex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
6.221 (100,00%)
Hub Trades
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.794 (100,00%)
ICM Brokers
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.688 (100,00%)
Imperial Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.014 (100,00%)
iPro Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
6.405 (71,92%)
IV Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.878 (100,00%)
Kridex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.196 (100,00%)
Maxi Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.784 (100,00%)
Quotex.io
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
48.606 (100,00%)
Range Forex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5.256 (100,00%)
Regain Capital
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
6.386 (100,00%)
Sapphire Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.583 (100,00%)
SwissFS
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
6.251 (100,00%)
The BCR
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.804 (100,00%)
Trex FX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.731 (100,00%)
UBanker
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
6.350 (100,00%)
VCG Markets
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.548 (100,00%)
Xpoken
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
5.996 (100,00%)
AceFx Pro
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.150 (33,75%)
Baazex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.426 (100,00%)
BKFX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.626 (100,00%)
BTB Kapital
1,0 Kém
Khôngcógiá
4.344 (100,00%)
Cryptobo
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.576 (100,00%)
Discovery-Forex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.317 (100,00%)
EFXco
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.866 (100,00%)
FirewoodFx
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại
4.020 (100,00%)
Forex Bank La
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.673 (100,00%)
FXTCR
1,0 Kém
Khôngcógiá
4.603 (100,00%)
GCM Asia
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.127 (100,00%)
GFC Mercado
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.997 (100,00%)
GoldenBrokers.my
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.491 (100,00%)
JAFX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.455 (100,00%)
Kaarat
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.203 (100,00%)
Level2 Forex
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.876 (100,00%)
Liirat
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.046 (100,00%)
Magic Compass
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.186 (100,00%)
Maximus FX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.013 (100,00%)
Mercato Brokers
1,0 Kém
Khôngcógiá
3.671 (100,00%)
Mundo Be FX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.686 (100,00%)
NationFX
1,0 Kém
Khôngcógiá
3.752 (100,00%)
ProfitiX
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.779 (100,00%)
Spectre ai Binary
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.597 (100,00%)
Sword-Capital
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
4.415 (100,00%)
TenkoFx
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.167 (100,00%)
Trading Road
1,0 Kém
Khôngcógiá
4.633 (100,00%)
United Global Asset
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.500 (100,00%)
Vlado
1,0 Kém
Khôngcógiá
4.504 (100,00%)
WeTrade.net
1,0 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4.544 (100,00%)
Bithoven
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.386 (100,00%)
BullsEye Markets
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.454 (100,00%)
CGTrade
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.797 (100,00%)
Cinpax
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.092 (100,00%)
Executive Forex
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.653 (100,00%)
EXMA Trading
0,9 Kém
Khôngcógiá
2.513 (100,00%)
Fidus Investments
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.941 (100,00%)
Finam.eu
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.126 (100,00%)
FinancialCentre.com
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.869 (100,00%)
Financika Trade
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.557 (100,00%)
Forexware
0,9 Kém
Kém
2.205 (100,00%)
Fox Markets
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.148 (100,00%)
FX Trading Revolution
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.616 (100,00%)
FXGlobal
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.982 (100,00%)
Fx-Private
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.629 (100,00%)
GIFX Prime
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.653 (100,00%)
KABKG
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.641 (100,00%)
KLMFX.org
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.517 (100,00%)
Kowela
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.288 (100,00%)
LBLV
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
3.054 (81,34%)
Lotas Capital
0,9 Kém
Khôngcógiá
3.073 (100,00%)
OnePlusCapital.net
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.348 (100,00%)
ORBI Trades
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.921 (100,00%)
Profi Forex
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.580 (100,00%)
Spartan Forex
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.154 (100,00%)
The Brokers Capital
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.882 (100,00%)
The Traders Domain
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.790 (100,00%)
Trade Land FX
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3.363 (100,00%)
Trio Markets
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
3.006 (100,00%)
VateeFX
0,9 Kém
Khôngcógiá
3.253 (100,00%)
Wealth Way Inc
0,9 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.126 (100,00%)
500 Per Crore
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.114 (100,00%)
ADN Broker
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.759 (100,00%)
Agra Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
2.331 (100,00%)
Artsmrkts
0,8 Kém
Khôngcógiá
2.176 (100,00%)
Binary Mate
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.829 (100,00%)
Black Moon Trade
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.972 (100,00%)
Bold Prime
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.036 (100,00%)
Capital Panda
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.091 (100,00%)
CK Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.341 (100,00%)
Cooper Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.356 (100,00%)
eBrokerhaz
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.945 (100,00%)
EquilorTrader.hu
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.787 (100,00%)
Finnex Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.145 (100,00%)
Forexee
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.925 (100,00%)
Fundiza
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.841 (100,00%)
Fx MTF
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.932 (100,00%)
Hamilton.club
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.811 (100,00%)
Maxtra Rich
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.943 (100,00%)
Midtou
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.989 (100,00%)
PlatinumFX.io
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.961 (100,00%)
Profitto Ltd
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
2.091 (100,00%)
Saracen Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.980 (100,00%)
SnapEx
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.837 (100,00%)
Stocks 24
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.864 (100,00%)
Turnkey Forex
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2.121 (100,00%)
Tusar Fx
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.943 (100,00%)
Tradiso
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
2.138 (100,00%)
Yunikon FX
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.779 (100,00%)
Zen Trade
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.842 (100,00%)
CoinSpot.au
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
7B Forex
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.591 (100,00%)
Acetop.uk
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.162 (100,00%)
CJC Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.156 (100,00%)
Eone FX
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.523 (100,00%)
Fine Capitals
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.730 (100,00%)
Foxane
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.132 (100,00%)
Fx Citizen
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.534 (100,00%)
FXCA Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.428 (100,00%)
FXT Swiss
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.198 (100,00%)
Gann Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.125 (100,00%)
GL Exchange
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.231 (100,00%)
GLB Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.403 (100,00%)
IEXS
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.189 (100,00%)
Kumo Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.462 (100,00%)
Light Markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.334 (100,00%)
New-Win
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.357 (100,00%)
ProfitGroup.org
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.203 (100,00%)
Saint Vincent Capital
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.469 (100,00%)
Silwana Brokerage
0,8 Kém
Khôngcógiá
1.393 (100,00%)
Smart FX Market
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.481 (100,00%)
Top Trade
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.508 (100,00%)
Two way markets
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.269 (100,00%)
Trade Global Market
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
1.475 (100,00%)
Traded Well
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.107 (100,00%)
UK Clearing House Limited
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.257 (100,00%)
YSIFX
0,8 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.481 (100,00%)
70 Trades
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
492 (100,00%)
Abshire Smith
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
558 (100,00%)
Aeforex
0,7 Kém
Khôngcógiá
498 (100,00%)
Alpha Forex Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
616 (100,00%)
Bestec NZ
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
974 (100,00%)
Bostonmex
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.058 (100,00%)
CDG Global FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.036 (100,00%)
Commerce Wealth
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
862 (100,00%)
Esplanade MS
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
563 (100,00%)
ETrader.eu
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
967 (100,00%)
Forex Nation
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
935 (100,00%)
IFE Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
552 (100,00%)
IKON Atlantic
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
923 (100,00%)
Kohle Capital
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.056 (100,00%)
Legend Brokers
0,7 Kém
Khôngcógiá
958 (100,00%)
Lets Trade
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
599 (100,00%)
MBCFx
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
560 (100,00%)
MercurySecurities.my
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
909 (100,00%)
NICOFX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
599 (100,00%)
Patron FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
845 (100,00%)
Profit 4X
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
968 (100,00%)
Profit FX Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
919 (100,00%)
Profit Level
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.044 (100,00%)
Saga FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
567 (100,00%)
Solidary Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
926 (100,00%)
TTS Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
598 (100,00%)
Traders Home
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
1.032 (100,00%)
Tradex Cap
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
483 (100,00%)
UAG Trade
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
554 (100,00%)
Binomo
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
3.467.484 (98,58%)
6iTrade
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
444 (100,00%)
AB Investing
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
354 (100,00%)
Alain FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
243 (100,00%)
Alba Brokers
0,7 Kém
Khôngcógiá
346 (100,00%)
Alpha Gold Futures
0,7 Kém
Khôngcógiá
417 (100,00%)
Atforex-Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
452 (100,00%)
Bev Hills Cap
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
449 (100,00%)
CF Merchants
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
259 (100,00%)
eDeal FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
274 (100,00%)
ES Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
139 (100,00%)
Fiber Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
313 (100,00%)
FXBTG.nz
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
385 (100,00%)
Goldenvest
0,7 Kém
Khôngcógiá
320 (100,00%)
Good Enough FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
109 (100,00%)
HAST Forex
0,7 Kém
Khôngcógiá
86 (100,00%)
Invertox
0,7 Kém
Khôngcógiá
354 (100,00%)
Jade Forex
0,7 Kém
Khôngcógiá
330 (100,00%)
Mega Rich Group
0,7 Kém
Khôngcógiá
424 (100,00%)
Numerous FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
288 (100,00%)
Oinvest
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
306 (100,00%)
Pacific Broker
0,7 Kém
Khôngcógiá
306 (100,00%)
Proton Capital Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
51 (100,00%)
Salma Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
317 (100,00%)
Sardes FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
424 (100,00%)
TFS Solution
0,7 Kém
Khôngcógiá
321 (100,00%)
Velocity Trades
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
127 (100,00%)
Weekend FX
0,7 Kém
Khôngcógiá
321 (100,00%)
Weiss Finance
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
207 (100,00%)
Win Trade Markets
0,7 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
289 (100,00%)
360 TradeHub
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
ABN Markets
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Abullion
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Alpho
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
APlus Trader
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
ASX Markets
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Aura-FX
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Kim loại
Dưới 50.000
Axia Phoenix Fine
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Black Core RB
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
BP Prime
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
CFD World
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Citiex Capital
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
CLM Forex
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
CMGAU
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Coin Capital FX
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Crypto All Day
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Daxbase
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Dutch-Prime Securities
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
ECN.Broker
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
eGlobal Forex
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Eternity
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Finrally
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Forex CFDs
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FRXE
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Tiền điện tử
Dưới 50.000
FX Stock Broker
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FX Trade Market
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FX Trade Terminal
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FX Tradeology
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FXQ Market
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
FXTiS
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
GCMyatirim
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Global Intra Berjangka
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Global Premier
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
GMI Markets
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
GMTKTech
0,6 Kém
Kém
Dưới 50.000
Go Partners
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Gold Copytrade
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
Goldwell Capital
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
GQ Capital Markets
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
GTM Market
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Halifax
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
HK Daguan
0,6 Kém
Khôngcógiá
Dưới 50.000
HSB.co.id
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Ice-FX
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dưới 50.000
IG Index
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
Invest Teck
0,6 Kém
Khôngcógiá
Ngoại Hối
Dưới 50.000
investzo