AvaTrade Rebates up to 0.9 pips

AvaTrade là một trong những nhà môi giới hàng đầu trên thị trường ngoại hối và CFD, và một trong những chương trình khuyến mãi phổ biến của họ là Rebates Program. Chương trình này cho phép nhà giao dịch nhận được hoàn trả lên đến 0.9 pips trên mỗi giao dịch, mang lại lợi ích tài chính đáng kể. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về chương trình Rebates của AvaTrade.

 1. Hoạt động của chương trình Rebates:

  • Chương trình Rebates của AvaTrade hoạt động dựa trên việc nhà giao dịch nhận được hoàn trả cho mỗi giao dịch họ thực hiện trên nền tảng giao dịch của AvaTrade.

  • Số tiền hoàn trả phụ thuộc vào loại tài khoản và cặp tiền giao dịch, nhưng có thể lên đến 0.9 pips trên mỗi lệnh.

 2. Lợi ích của chương trình Rebates:

  • Hoàn trả lên đến 0.9 pips có thể là một khoản tiền không nhỏ đối với các nhà giao dịch thường xuyên thực hiện nhiều giao dịch hàng ngày.

  • Chương trình Rebates có thể giúp giảm chi phí giao dịch tổng cộng của nhà giao dịch và tăng lợi nhuận ròng.

 3. Điều kiện và điều khoản:

  • Các điều kiện và điều khoản cụ thể của chương trình Rebates của AvaTrade có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào từng loại tài khoản và cặp tiền giao dịch cụ thể.

  • Trước khi tham gia, nhà giao dịch nên đọc kỹ các điều kiện để hiểu rõ về cách hoạt động của chương trình và các yêu cầu để nhận hoàn trả.

Tóm lại, chương trình Rebates của AvaTrade mang lại một cơ hội hấp dẫn cho nhà giao dịch để giảm chi phí giao dịch và tăng lợi nhuận. Với hoàn trả lên đến 0.9 pips trên mỗi giao dịch, đây là một trong những chương trình khuyến mãi hấp dẫn của AvaTrade.

MOST POPULAR