Lịch kinh tế ngoại hối

Sử dụng Lịch kinh tế ngoại hối của chúng tôi để đảm bảo bạn luôn biết về các sự kiện kinh tế quan trọng sắp tới có thể tác động đến sự biến động của thị trường.

Các chính phủ và các khu vực khác trên thế giới liên tục đo lường và báo cáo về dữ liệu và tăng trưởng kinh tế, và lịch kinh tế đáng tin cậy là một trong những công cụ hàng đầu của nhà giao dịch.

Sự biến động được tạo ra trên một cặp tiền tệ như EUR/USD sau khi dữ liệu việc làm quan trọng như Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố có thể tạo ra những biến động lớn và giá cả những khoảng trống. Ví dụ: nếu giá chênh lệch 50 pip, điều đó có nghĩa là trong phạm vi 50 pip đó không có thanh khoản và bạn không thể thoát giao dịch hoặc tham gia giao dịch mới vào lúc này.

Mở giao dịch trong thời điểm xảy ra sự kiện kinh tế hoặc địa chính trị quan trọng thông báo tin tức có thể có rủi ro. Biến động cao có thể xảy ra trong vòng vài giây sau những sự kiện tin tức như vậy.

Trước khi công bố dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích cố gắng dự báo kết quả và ước tính đồng thuận được hình thành. Nếu dữ liệu rất quan trọng và giá trị được báo cáo khác biệt đáng kể so với ước tính thì biến động cao có thể xảy ra.

Tìm hiểu cách sử dụng Lịch kinh tế ngoại hối< /h1>

Vào đầu mỗi tuần giao dịch, hãy nhớ kiểm tra lịch kinh tế để biết các sự kiện có tác động trung bình và cao sắp tới bằng cách sử dụng biểu tượng tác động bên cạnh tên sự kiện. Các sự kiện có tác động cao sử dụng biểu tượng màu đỏ trong khi các sự kiện có tác động trung bình sử dụng biểu tượng màu cam.

Giá trị "Tác động" trên lịch thể hiện khả năng tác động của báo cáo đó đến thị trường. Nếu dữ liệu được công bố trong báo cáo kinh tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự báo hoặc mong đợi thì tác động có thể được nhận ra. Ngược lại, nếu dữ liệu phù hợp với mong đợi thì báo cáo có thể có ít hoặc không có tác động.

Các nhà giao dịch thường kiểm tra các sự kiện kinh tế sắp tới trên lịch vì một trong 2 lý do. Đầu tiên là tránh mở giao dịch trong thời gian có khả năng biến động cao. Thứ hai là sử dụng sự biến động đó để tìm kiếm các điểm vào và ra phù hợp cho các giao dịch mới hoặc hiện tại.

Trên hầu hết các lịch kinh tế ngoại hối, bạn sẽ thấy các giá trị quan trọng bên dưới.

Trước Giá trị Tháng - Hiển thị kết quả của tháng trước, kết quả này có thể thay đổi vì đôi khi tháng trước được điều chỉnh. Điều bất ngờ này có thể gây ra biến động.

Giá trị dự báo hoặc đồng thuận - Hiển thị dự báo dựa trên sự đồng thuận của các nhà phân tích kinh tế.

Giá trị thực tế - Hiển thị giá trị báo cáo thực tế và có thể gây ra biến động nếu nó khác biệt đáng kể so với dự báo.

Tác động - Mức độ tác động tiềm ẩn đối với báo cáo được biểu thị bằng biểu tượng màu bên cạnh tên sự kiện. Màu đỏ nghĩa là tác động cao và màu cam nghĩa là tác động trung bình.