FSX-6XW Công cụ tính toán giá trị Pip

Sử dụng công cụ tính pip của chúng tôi để tính toán chính xác giá trị pip cho các cặp FX, chỉ số, tiền điện tử, v.v. bằng cách sử dụng báo giá thị trường theo thời gian thực, loại tiền cơ sở của tài khoản, quy mô lô và các cặp tiền tệ giao dịch .

Pips trong giao dịch ngoại hối là gì?

Trong giao dịch Forex, pip đề cập đến sự thay đổi giá nhỏ nhất của một cặp tiền tệ, nhưng pip Ngoại trừ phân số hoặc "pipet".

Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, 1 pip là 0,0001; đối với các cặp tiền tệ bao gồm đồng Yên Nhật như USD/JPY, 1 pip là 0,01. Trong giao dịch kim loại, 1 pip bằng vàng và bạc là 0,01.

Khi EUR/USD chuyển từ 1,0925 lên 1,0926, mức thay đổi là 1 pip. Sử dụng mức giá năm chữ số, EUR/USD đã tăng từ 1,09255 lên 1,09260, thay đổi nửa pip.

Cách sử dụng công cụ tính pip

Công cụ giao dịch: Nhà giao dịch có thể chọn từ các cặp FX chính, xu nhỏ, ngoại tệ, và hầu hết các loại tiền điện tử phổ biến như ADA, BTC, ETH, LTC và XRP cũng như nhiều loại hàng hóa bao gồm vàng, bạc và dầu. Hãy lấy EUR/USD làm ví dụ.

Khối lượng giao dịch: 100.000 đơn vị mỗi lô đối với các cặp tiền tệ FX, nhưng khác nhau trên mỗi lô đối với các cặp tiền tệ không phải FX. Trong cột này, bạn cũng có thể chọn tính giá trị pip dựa trên lô giao dịch hoặc đơn vị giao dịch. Ví dụ: chúng tôi chọn khối lượng giao dịch là 10.000 đơn vị tiền tệ (0,10 lô nhỏ).

Đồng tiền gửi: Giá trị pip khác nhau đối với từng cặp tiền tệ Forex và từng loại tiền điện tử chéo. Giá trị pip cũng phụ thuộc vào báo giá thị trường/sàn giao dịch hiện tại. Việc chọn loại tiền tệ tài khoản trong trường này cho phép tính toán chính xác giá trị pip của công cụ đã chọn bằng loại tiền tệ cơ sở trong tài khoản của nhà giao dịch (từ AUD đến ZAR). Chúng tôi chọn Euro làm tiền gửi.

Bây giờ, chúng ta nhấp vào nút "Tính toán".

Công cụ tính pips thu được sử dụng nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về giá thị trường có chứa tỷ giá hối đoái liên ngân hàng hiện tại (ở định dạng 5 chữ số) và nó sẽ hiển thị pips hiện tại dựa trên loại tiền tệ cơ sở của tài khoản đã chọn (EUR trong trường hợp của chúng tôi ) giá trị.

Do đó, trong tài khoản giao dịch bằng đồng euro, giá trị pip của một lô 0,10 EUR/USD (tỷ giá thị trường là 1,21580) hiện là 0,8225 EUR.

Nhà giao dịch cần lưu ý rằng đối với các tài khoản giao dịch bằng các loại tiền tệ cơ bản khác như GBP hoặc AUD, giá trị pip ​​có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái thị trường hiện tại của GBP/USD hoặc AUD/USD. Công thức chuyển đổi sau đây phù hợp để tính giá trị pip của các loại tiền tệ khác:

Giá trị pip = (một pip/tỷ lệ) * kích thước lô

Kết quả là:

< p>Giá trị pip = (0,0001 / 1,21580) * 10.000 = 0,8225 Euro.

MOST POPULAR